Kontakt os

ORTEC 21.00R33 RD46S og 21.00R35 RD4RS for at erstatte tier-1-Brand ved Coal open-pit i Østeuropa

På Apr. 22nd, 14-PCS i 21.00R33 RD46S E4 og 12-PCS i 21.00R35 RD4RS E4 blev leveret og be st emt til deres togtur til Ø st europa.Ortec blev valgt på grund af et vellykket forsøg fra Jul. 2020, hvor resultaterne af disse to produkter blev nøje overvåget.Efter 6,000 drift st imer vi st e slidbanet næ st en ingen skade, og slidet var på samme niveau med M-mærket.Ortec overtager halvdelen af kunden og/eller kunden.39Indkøb i det 1 st naturlige år.


chinaotr11.jpg


RD46S er designet med massiv slidbaneblok med st or af st and og aggressiv dyb slidbane, som giver overlegen trækkraft.Den højtensile st ålpakke og robu st e kroppe yder ek st ra beskyttelse selv i de st renge st e miner og st enbrud.

chinaotr14.jpg


RD4RS er designet til at give lang levetid, maksimal beskyttelse og fremragende trækkraft i de st renge st e minen- og st enforhold.Den har lang dæklevetid, fremragende trækkraft og st abilitet og en ene st ående operatørkomfort.